Clan TDG

Official board of the TDG Clan.

User avatar
By Operativ
Posts Custom Custom Avatar
#1315
Mapa Imperium i otaczających terenówImage
Na tym świecie znajdziemy wiele państw o różnych ustrojach politycznych, lecz najbardziej charakterystycznym spośród nich jest powszechne nam Imperium.

Tytuły polityczne (od najwyższego):
 1. Cesarz / Cesarzowa - najwyższy tytuł, obecny jedynie w Imperium: są to właściciele wszystkich ziem, zarządzając nimi poprzez swych hrabiów i resztę szlachty. W ich domenie jest również prawo oraz autorytet wojskowy, który jest urzeczywistniany dzięki generałom.
 2. Król / Królowa - władcy królestw, gdzie są najwyższym autorytetem. Zwykle mają swoją własną radę królewską.
 3. Wielki Książę / Wielka Księżna - najwyższy tytuł jaki można posiadać, nie będąc królem. Często w porównaniu do księcia jest to tytuł honorowy.
 4. Książę / Księżna - władcy księstw.
 5. Markiz / Markiza - są to możnowładcy, którym często są powierzane ziemie przygraniczne oraz ich obrona, a co za tym idzie, obrona granic państwa.
 6. Hrabia / Hrabina - jest to szlachta będąca wasalem władcy (zwykle króla, lub cesarza), który to zazwyczaj nadał im ziemie by rządzić tam w jego imieniu oraz pilnować porządku.
 7. Wicehrabia / Wicehrabina - są to dostojnicy utrzymujący porządek prawny na terenach przydzielonych im przez władcę.
 8. Baron / Baronowa - władcy włości nadanych im przez władcę, gdzie sprawują swoją pieczę.
 9. Baronet / Baronetka - jeden z najniższych tytułów szlacheckich, tuż nad rycerzami.
 10. Rycerz / Dama - są to osoby dzierżące tytuł rycerski przyznany im przez możnowładcę, dla którego walczą. W zamian zwykle dostają zapłatę w postaci małego majątku ziemskiego.
 11. Burmistrz - tytuł nieszlachecki nadawany funkcjonariuszom publicznym, którzy zarządzają obszarem, zwykle miastem.
User avatar
By Operativ
Posts Custom Custom Avatar
#1611
Caecras
Image

Caecras stoi mniejwięcej na środku samego kontynentu, z granicami prowincji na około czterysta kilometrów w każdą stronę. Wielkie Księstwo Zachodu jest usytuowane na jego zachodniej granicy, Święte Królestwo na północy, Kraj Nizin na południu, a na wschodzie leży Konfederacja Dziewięciu Miast. Nazwa Caecras odnosi się zarówno do miasta, jak i okolicznych terenów pod jego bezpośrednią kontrolą, z miejscowymi odnoszącymi się do stolicy jako „miasta”, a okolicznych terenów jako „wsi”.

Żadne miasto w Imperium nie dorównuje majestatowi, prestiżowi i okazałości Caecras. Od tysięcy lat zawsze było ono światłem ostrzegawczym przeciwko mrokom, ignorancji i brutalności. Starodawność tego miasta ukazuje się praktycznie wszędzie, od starożytnych fortyfikacji i łuków zbudowanych przez poprzednią cywilizację, do monumentów wielkiego zboczenia nadal stojących od mrocznych czasów Wiedźmiego Króla oraz liczne dodatki stworzone przez imperialnych od początku ich ośmiowiecznego okresu panowania.
Caecras jest miastem, w którym historia jest odzwierciedlona w praktycznie wszystkim: w kamieniach jego brukowanych uliczek, wodzie spuszczającej się do jego akweduktów, blado-białych iglicach pozostawionych przez Elfy w świcie świata, oraz zatłoczonych sklepach i domach skulonych ciasno wzdłuż krętych uliczek, które prowadzą przechodniów poprzez miasto.

W czasach największej świetności żyło tutaj ponad sto tysięcy dusz, wielki tygiel ludzi z całego Imperium i poza nim.
Pomimo wielkiej liczebności populacji, same miasto w większości zawiera swoich mieszkańców na powierzchni około ośmiu kilometrów kwadratowych na górzystej wyspie wschodzącej z centrum Rzeki Wyne, powolnej drogi wodnej która zakręca z Jeziora Miłosierdzia znajdującego się w Świętym Królestwie, rozlewisk większego zanieczyszczonego stawu naokoło miasta, przed skręceniem na zachód aby skończyć na rozległych bagnach Wielkiego Księstwa.

Z przestrzenią na wagę złota, Caecras budowało się w górę niż na zewnątrz. Prawdziwy las wieżyczek, iglic, oraz ostro nachylonych dachów pnie się ponad mury, okryty mgłą dymu i brudu wytworzonego przez mieszkańców tego klaustrofobicznie zatłoczonego miejsca.
Ludzie, których te miasto nie potrafiło pomieścić lub też nie chciało, osiedlili się na brzegach Rzeki Wyne, zebrane w rozpadające się dzielnice nędzy zaludnione głównie przez nędzarzy i biedotę. Znajduje się tu również przemysł uznany za nieodpowiedni lub niepożądany w obrębie murów miejskich, w społecznościach o tak uroczych nazwach jak Koniec Żebraków, Miasteczko Gówna i Dymienica.

Ramiona Imperatora
Dwa mosty, nazwane Ramionami Imperatora, rozciągają się od każdego brzegu, przez około półtora kilometra nad Wyne, łącząc je do wyspy na której zbudowana jest główna część miasta. Olbrzymie kamienne filary pną się do góry z brudnych wód po obu stronach przestrzeni o około trzystu metrowej szerokości, mierząc piętnaście metrów nad głową. Siatka stalowych lin rozciąga się od tych filarów, podpierając mosty w stosunku do ciężaru poruszającego się po nich ruchu.

Mury oraz Paszcze
Całą wyspę otacza 30-metrowy mur wysadzany blankami i wieżyczkami, ozdobiony rzeźbami okrutnych demonów i dziwnych potworów z czasów Wiedźmiego Króla.
Ze szczytu ściany wiszą wahadłowe słupy ze zwisającymi klatkami, w których ciała skazanych przestępców i wrogów politycznych zostały kiedyś zgnilone.
Paszcze, masywne 15-metrowe bramy, zapewniają dostęp do miasta z Ramion Imperatora. Same Paszcze wyglądają jak ziewające pyski z ciężkimi, kolczastymi bronami służącymi jako ich zęby. Zwykle bramy stoją otworem, lecz mogą zostać one zapieczętowane używając gigantycznego kamiennego dysku, który może zostać przesunięty w wejście i zabezpieczony przy pomocy łańcuchów.
User avatar
By Operativ
Posts Custom Custom Avatar
#36640
Image

Święte Królestwo zajmuje centralny region kontynentu, będąc na północ od stolicy imperialnej. Są to ziemie pełne starych, zielonych gór, toczących się wzgórz, oraz zacienionych dolin, z dużą ilością pól uprawnych i pastwisk dla owiec i bydła. Bezpośrednio na zachód leży Tear, na północ Stare Edene, od południa Caecras, a od południowego-wschodu rozciągają się z kolei ziemie posiadane przez Konfederację Dziewięciu Miast.
Pomimo faktu, że jest ono otoczone lądem, Święte Królestwo zyskuje na bogatej glebie i gruntach ornych, idealnych dla uprawy roślin i hodowli zwierząt. Ludzie usunęli drewno z nizin, lecz lasy sosnowe wciąż pokrywają zachodnie góry, nadając im głęboki zielony kolor. Królestwo może poszczycić się dwoma dużymi miastami i licznymi mniejszymi miastami i wioskami, połączonymi siecią ścieżek polnych i utwardzonych dróg.
User avatar
By Operativ
Posts Custom Custom Avatar
#36643
Image
Vargenshögborg
Mroźna twierdza umieszczona na północnych stepach tuż nad Zimnym Stawem (Cold Lake), od zawsze była domem i dziedzictwem rodziny Volgang. Pomimo niedawnego odbicia z rąk nieumarłych oraz zielonoskórych, baron Arshal Volgang trzyma swoją pieczę nad tym regionem, aby powrócił do swej dawnej chwały.
[Frakcja] Krwawa Ręka

Xonel czy Lenox, licz czy elficki wielki nekromant[…]

Conqueror's Blade guide

Weapons, uses, and armor Shortsword and Shie[…]

Rasy w naszym uniwersum

Jaka ścieżka jest właściwa ? Ścieżka Śniącego oczy[…]

Główne informacje o świecie

https://lh3.googleusercontent.com/EIVd1nR4KZ4--r5[…]