Clan TDG

Official board of the TDG Clan.

Dział poświęcony anime i mandze różnego rodzaju.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Tury Inicjatywa Inicjatywa określa kolejno[…]

[Frakcja] Krwawa Ręka

Xonel czy Lenox, licz czy elficki wielki nekromant[…]

Conqueror's Blade guide

Weapons, uses, and armor Shortsword and Shie[…]

Jaka ścieżka jest właściwa ? Ścieżka Śniącego oczy[…]